ÅRSMØTE INNKALLING NMK TRYSIL 2024

ÅRSMØTE I NMK TRYSIL 15.03.2023 19:00 PÅ SÆTERÅSEN MOTORPARK 

SAKSLISTE: 

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE. 

VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG 2 MEDLEMMER TIL Å SIGNERE PROTOKOLLEN. 

GODKJENNING AV ÅRSBERETNING FOR 2023. 

GODKJENNING AV REGNSKAP FOR 2023. 

PRESENTERE BUDSJETT FOR 2024 

INNKOMNE SAKER 

VALG (VALGKOMITE)  

FRATREDELSE AV VERV GIS TIL VALGKOMITE v/Tommy Tøraasen tlf: 95789398 INNEN 06.03.2024