Bilcross Sæteråsen 12.06.22

TILLEGGSREGLER

Kvalifisering til NMK`s landsfinale junior og Senior

BANE: Sæteråsen motorpark NMK Trysil

DATO: 12.06.2022

Ankomst til annlegget.

Fra Elverum: Rv. 25 mot Trysil, ca 60 km. Skiltet avkjøring til motorbane og Trysil flyplass.

Fra Engerdal: Rv 25 mot Elverum, ca 10 km etter Trysil sentrum. Skiltet

avkjøring til motorbane og Trysil flyplass.

TIDSSKJEMA
Tid og sted

11.06.2022 Kl. 16.00 Depoet åpner Kl. 17.00-21.00 Innsjekk i sekretariatet Kl. 17.00-21.00 Teknisk kontroll på startplata 12.06.2022 Kl. 06.00-08.00 Innsjekk i sekretariatet Kl. 06.00-08.00 Teknisk kontroll på Startplata Kl. 08.30 Førermøte på startplata Kl. 09.00 Start innledende omganger Arrangøren bestemmer pauser underveis i arrangementet Premieutdeling vil skje umiddelbart etter protestfristens utløp etterfulgt av anbudsrunde.
ORGANISASJON OG BESKRIVELSE
2.1 LØPET TELLER SOM
Kvalifisering til NMK’s Landsfinale for junior og senior
2.2BESKRIVELSE AV LØPET
Løpet arrangeres i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglementet SR), Det Nasjonale Sportsreglementet (Generelle Bestemmelser). NMk’s reglement for kvalifiseringsløp og dets tilleggsregler.
2.3ARRANGØR OG ARRANGØRLISENS
ArrangørNMK Trysil
Arrangørlisens nr.52969
Arrangørens adresseSæteråsen Motorpark
GPS Koordinater61.231548, 12.26772
Epostpost@nmktrysil.com
Telefon/kontaktpersonArne Eskil Bråten Tlf: 95224547
2.4.SPORTSKOMITÈ
Mona Jordmoen Tlf: 97513078 Jonas Thoug Tlf: 48284613 Aud J. Thoug Tlf: 41610898 Arne Eskil Bråten Tlf: 95224547
2.5.OFFISIELLE FUNKSJONÆRER
LøpslederJill JohansenTlf: 99794064
Ass. LøpslederOddleif HaldsrudTlf. 97124066
LøpssekretærMona JordmoenTlf.97513078
Teknisk ansvarligTrysil tekniske teamTlf. 95224547


JurylederRoy Petter BrendenTlf: 93022004
JurymedlemNils Petter OlsenTlf: 95827479
JurymedlemLars MangerudTlf: 41321811
ResultatserviceMona JordmoenTlf: 97513078
SikkerhetsansvarligHelge BråtenTlf: 95704513
Faktadommer startKnut BaastadTlf: 90829944
Faktadommer tyvstartKnut BaastadTlf: 90829944
Faktadommer alt.sporRonny BergTlf: 97000046
Faktadommer målNils Ole LutnesTlf: 93811176
BaneansvarligHelge BråtenTlf: 95704513
DepotansvarligBjôrn Agnar H. PurainenTlf: 47873818
Medisinsk ansvarligTrysil Ambulanse teamTlf: 95704513
MiljøansvarligHelge BråtenTlf: 95704513
AnbudsansvarligMona JordmoenTlf: 97513078
2.6.OFFISIELL OPPSLAGSTAVLE
Vest veggen på klubbhus, ved sekretariatet
2.7.BESKRIVELSE AV BANEN
StedSæteråsen motorpark. Trysil
Lengde825
Startlengde
Maksimum banebredde
Minimum banebredde
Underlag35% asfalt 65% grus
IIIPÅMELDING – STARTAVGIFT
3.1.PÅMELDING
Påmelding åpner 20.05.2022 Dette vil bli lagt ut på http://www.nmktrysil.com/ Ved spørsmål, kontakt Mona Jordmoen 975 13 078 (e.kl. 17.00 på ukedager)
Bilcross: Junior, junior trening senior.
3.2.STARTAVGIFT
BC Junior trening: 350,- BC junior: 350,- BC Senior: 700,

3.3.AVBUD
Avbud skal snarest skje på telefon til: 97513078 Deretter bekreftes på mail, post@nmktrysil.com iht. generelle bestemmelser Art. 3.8 og 3.10. når avbud er gjort blir du borte fra startliste.
3.3.KLASSER – DELTAGERE
Bilcross junior trening Bilcross junior Bilcross senior
3.4.UTSETTELSE ELLER AVLYSNING
I henhold til NSR generelle bestemmelser pkt 2.1.6 Info vedrørende dette vil bli formidlet på våre nettsider. Dersom løpet avbrytes av årsaker som arrangøren ikke har ansvar for blir ikke startavgiften tilbakebetalt.
IVINNSJEKK OG TEKNISK KONTROLL
4.1.ADMINISTRATIV INNSJEKK
Administrativ innsjekk blir utført ved innkjøring til depot og må være utført før teknisk kontroll. Ved innsjekk får du en pose med startnr, søppelpose, påmeldingskort og 2 inngangsbånd. Disse må settes på. Fører må personlig møte til innsjekk.
4.1.1.DOKUMENTER SOM MÅ FREMVISES VED ADMINISTRATIV INNSJEKK
Førerlisens Klubbmedlemskap Vognlisens Tollpapirer for biler med vognlisens utstedt i land utenfor Norge Eventuelt reklamelisens Alle lisenser skal være i henhold til Generelle Bestemmelser
4.2.TEKNISK KONTROLL
Teknisk kontroll på startplata. Lørdag 11.06.2022: 17.00-21.00 Søndag 12.06.2022: 06.00-08.00 Alle biler som skal delta i løpet må fremvises for teknisk kontroll. (Kun fører og en mekaniker har adgang til området for teknisk kontroll.)
4.2.1.STARTNUMMER
Startnummer utdeles i innsjekk og skal være påført bilen før teknisk kontroll. Det skal sitte ett startnummer på begge sider av bilen. Hvis det er varmt kan høyre rute bak plukkes ut, men husk og sette på igjen startnummer! Fjerning av startnummer eller tildekning av bil før anbudsrunden er forbudt.
4.2.2.PERSONLIG UTRUSTNING
I henhold til § 304. Personlig utrustning skal fremvises på teknisk kontroll. Brannslukker skal også medbringes, husk å påføre lisensnummer på denne.
4.2.3.DRIVSTOFF
Vanlig handelsvare, se for øvrig § 307 pkt. Q
4.2.4.STØYBEGRENSNING
I henhold til § 307 pkt. B. Støymåling må også påregnes på banen. Om eksosanlegg blir defekt skal dette repareres innen neste omgang.
4.2.5.DEKK
I henhold til § 603 pkt. 4.8.
4.2.6.BYTTING AV KOMPONENTER
Ved bytting av komplett motor og/eller girkasse under arrangementet SKAL teknisk kontrollør informeres før dette utføres, ellers er reparasjon fritt.
4.2.7.TA UT BIL AV DEPOT
Deltagende biler etter teknisk kontroll kan kun tas ut av depot etter avtale med teknisk kontrollør.
VGJENNOMFØRING AV LØPET5.1.FØRERMØTE
Førermøte avvikles på startplata- Ved spørsmål kontakt Løpsleder som står i nærheten av startplate.
5.2DOPING- OG ALKOHOLKONTROLL (§100 OG §101)
Ved en eventuell kontroll blir dette informert om på førermøtet, samt at det henges opp informasjon om dette på den offisielle oppslagstavla. Alle må medbringe legitimasjon på førermøte.
5.3.STARTREKKEFØLGE
Startrekkefølgen opplyses på førermøte.
5.4.START
Starter gir tommel opp til samtlige førere. 5 sekunder skilt kommer opp og startlys står på rødt og skifter til grønt.
Ved strømbrudd benyttes norsk vimpel.
5.5.TYVSTART
Ved tyvstart følges §603 6.2.2 Tyvstart nr 1 medfører advarsel til hele feltet. Tyvstart nr 2 uansett fører medfører (utelukkelse) diskvalifikasjon fra heat / finale, og plasseres sist.
5.6.RØDT OG GULT FLAGG
Det benyttes flaggposter fordelt rundt banen som bruker Flagg.
5.7.RENGJØRING AV DEKK
Rengjøring av dekk er lov, maks 1 gang pr. oppstilte fører. Rengjøring skjer rett før startoppstilling på starters komando på startplata. Ignorering av denne regel kan medføre utelukkelse fra heatet.
5.8INNLEDENDE OMGANGER
Det kjøres med inntil 5 biler i innledende omganger i bilcross. 3 omganger à 3 runder. Gjennomføring i henhold til Generelle bestemmelser § 603 pkt. 6.2. Det benyttes alternativspor. Det kjøres etter følgende poengskala 10-7-5-3-1. Det er førers ansvar å komme frem til startoppstilling i tide. Heat som skal stilles opp, vises ved nummerskilt på dommertårn. Startrekkefølge trekkes elektronisk, og startspor settes etter denne listen. Alle heat fylles opp. De siste heatene i hver omgang utjevnes. Det vil bli benyttet hjulaster ved berging.
5.9FINALER
Kvalifisering til finaler gjennomføres etter 6.2.3. Finaler gjennomføres etter § 603 6.2.4. Finaler kjøres med max 6 biler à 5 runder.
Alternativspor skal benyttes i henhold til § 603 pkt. 6.2.5
Vinner av en finale rykker opp til neste finale.
Rekkefølge: Opplyses på førermøtet
Bilcross senior: ved mer enn 40 startende kjører vi A-B-C-D finale, finaler premieres Bilcross junior: alle kjører finale, A-B-C-D finale premieres
5.11.RESULTATER OG JURYMELDING
Resultatlister kunngjøres på offisiell oppslagstavle etter hver omgang og etter finale slutt.
Eventuelle jurymeldinger kunngjøres også her.
VIPARC FERMÈ– PROTESTER
6.1.PARC FERMÈ
Etter målgang i siste finale er alle biler under Parc Ferme bestemmelser. Kjøring til egen depotplass skal skje i gangfart. All form for justering, kontroll, reparasjon (endre eller fjerne noe) eller tilsvarende er forbudt til etter anbud er avsluttet for gjeldende bil. Se §603 pkt. 11.
6.2PROTESTER
Alle protester vil bli behandlet i henhold til Generelle bestemmelser. Protest må skriftlig leveres til løpsleder, eller hvis dette ikke er mulig til juryen sammen med protestgebyr på NOK 2000,-
Depositum for teknisk protest er NOK 5000,- (I tillegg til protestgebyr)
6.3APPELLER
Alle deltagere har rett til å appellere. Informasjon om appell må gis skriftlig til juryen sammen med NOK 10 000,- senest en time etter beslutning fra juryen er offentliggjort på den offisielle oppslagstavla. Fullstendig skriftlig appell må være NBF i hende senest 96 timer etter at den skriftlige informasjonen er mottatt av juryen.
VIIPREMIERING
Premiering etter endt finale.
VIIIANNEN INFORMASJON
8.1.1DEPOT
Depotplass både til høyre og venstre når du kommer inn porten. Det skal være ro i depoet fra kl. 23.00-06-00.
8.1.2HENGER PARKERING

Hengerparkering på grusstripe mellom bilcross bane og motorcross trasê. Henger kan fraktes av arrangør om ønskelig.
8.2.BRANNSLUKKER
Hver deltager må ha godkjent brannslukker (det vil si i løpet av siste 12 mnd) på minimum 6 kg tilgjengelig på egen depotplass.
8.3MILJØ
MiljøstasjonContainer ved innkjøring til depot
Deltagers ansvar vedrørende miljø

Alle deltagere skal benytte tett presenning, absorberingsmatte eller tilsvarende beskyttelse under bilen på/i alle service- og depotplasser. Beskyttelsen skal være så stor at den beskytter mot utslipp mot miljøet, minimum 4 x 5 m. Et eventuelt utslipp må samles med absorberingsmiddel/miljømatte og deponeres i arrangørens miljøstasjon. Det er deltagerens ansvar å inneha nødvendige midler for å kunne utføre dette. Det vil bli utført kontroller på dette og deltagere som ikke oppfyller kravet vil bli nektet start. Restavfall samles i utdelt søppelsekk (ytterligere søppelsekker kan fås i sekretariatet) og kastets i container før avreise fra depoet. Den enkelte deltager plikter å rydde sin egen depotplass før området forlates. Det er plassert merkede miljøstasjoner i depoet.
8.4.ADGANGSBILLETTER
DeltagerbilletterHver deltager får utdelt 2 billetter ved innsjekk. Billettene skal festes synlig rundt håndleddet og fremvises på forespørsel fra våre funksjonærer. Det vil være adgangskontroll gjennom hele arrangementet. Personer som ikke bærer billettarmbånd vil kunne bli bortvist fra arrangementet.
8.5.REKLAMERETT
FrikjøpArrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på løpsbilene i henhold til Generelle Bestemmelser § 301 pkt. 3. Frikjøp kr. 5000,-
8.6ANBUD
AnbudManuelle bud: Anbud skjer i vindusluker på klubbhuset. Anbudskonvolutter kan kjøpes i kiosken. Trekking av anbud: Alle som har lagt inn anbud blir lest opp. Betaling av bil: Denne betaling skal skje mellom utøvere via Vipps eller straksoverføring, men kontanter er også lov. Betaling skal overvåkes av jury. Dersom vedkommende ikke får overført penger, erklæres budet ugyldig og bilen trekkes på nytt.
Biler på budAlle biler som er godkjent på innsjekk og teknisk kontroll er på anbud. Egne regler i juniorklassen § 603 punkt 9.

Vi oppfordrer til Fair Race og ønsker alle deltagere med følge, publikum og funksjonærer velkommen til en fartsfylt dag på Sæteråsen motorpark

Se http://www.nmktrysil.com for mer informasjon