saksliste årsmøte 2023

ÅRSMØTE I NMK TRYSIL 10.03.2023 PÅ SÆTERÅSEN MOTORPARK

SAKSLISTE:

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE.

VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG 2 MEDLEMMER TIL Å SIGNERE PROTOKOLLEN.

GODKJENNING AV ÅRSBERETNING FOR 2022.

GODKJENNING AV REGNSKAP FOR 2022.

PRESENTERE BUDSJETT FOR 2023

INNKOMNE SAKER

VALG (VALGKOMITE)

Continue reading »