Om NMK Trysil

Styret for NMK Trysil 2023

Leder: Simen Blixt
Nestleder: Stina Brenden
Kasserer: Julia Tilgård
Sekretær: Terje Varli
Styremedlem: Arne Eskil Bråten
Styremedlem: Erik Storbæk
Styremedlem: Odd Arne Frøhaug
Styremedlem: Sondre Ensrud

 

Ungdomskontakt: Eirik B Kristiansen

Ungdomskontakt: Trine-Lise Varli


Vara: Martin Grambo

Kontaktinformasjon:
post@nmktrysil.com