TEKNISK KONTROLL

Trenger du årskontroll av din bil eller har andre spørsmål iforhold til det tekniske reglementet?

Ta gjerne kontakt med NMK Trysil`s Kontrollanter

Arne Eskil Bråten tlf: 952 24 547
John Roger Nordgårdtlf: 992 74 484
Henning Thoug tlf: 917 12 394
Jan Arve Bekkelund (DRIFTING)tlf: 909 35 736